Mazda G Vectoring Control

Công nghệ G Vectoring Control của Mazda giảm mệt mỏi hay say xe như thế nào? Công nghệ G Vectoring Control của Mazda giảm mệt mỏi hay say xe như thế nào?

Trên hai mẫu xe Mazda 3 và Mazda 6 mới tại Việt Nam, công nghệ G-Vectoring Control (GVC) lần đầu tiên được áp dụng, giúp kiểm soát xe tốt hơn, đồng thời giảm mệt mỏi cho cả người lái và hành … Đọc thêm