Xe máy Việt Nam

VAMM mời thầu “Triển lãm Mô tô, Xe máy Việt Nam lần thứ ba” VAMM mời thầu “Triển lãm Mô tô, Xe máy Việt Nam lần thứ ba”

Năm 2019, Triển lãm Mô tô, Xe máy Việt Nam lần thứ 3 sẽ trở lại. Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) thông báo mời thầu tới các đơn vị tổ chức sự kiện với mong muốn tìm được đối tác thích … Đọc thêm