EMMA Việt Nam

Lần đầu tham gia thi đấu âm thanh xe hơi EMMA, MMK Auto xuất sắc giành Á quân Lần đầu tham gia thi đấu âm thanh xe hơi EMMA, MMK Auto xuất sắc giành Á quân

Tại EMMA Việt Nam 2022 – Thi đấu âm thanh xe hơi, MMK Auto đưa đến cuộc thi 2 mẫu xe gồm Ford Ranger và Subaru Forester. Trong đó, Ford Ranger là mẫu xe chủ lực khi thi đấu 2 phân khúc và đã xuất sắc … Đọc thêm